Patronage

  1. Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

2. Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich

3. Towarzystwo Chirurgów Polskich

 

4.  Akredytacja Sesji Internal Medicine Towarzystwa Internistów Polskich

 

5. Polskie Towarzystwo Radiologii

 

6. Polskie Towarzystwo Farmacji – Oddział Kraków

 

7. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

 

8. Medycyna Praktyczna

 

 

9.  Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

 

10. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 

11. Polskie Towarzystwo Anatomiczne